From His Story to Our Story, Vol. 2 Bulgarian (ebook download)

Всички говорят за несправедливостта, извършена от мистериозните “те”. Но кои са “те”? За да отговори на този въпрос, книгата “От историята към нашата история”, том 2, изследва доказателства от последните няколко века, които са ни пред очите. Искате ли да откриете истината?

THI Show