From His Story to Our Story, Vol. 1 Dutch (ebook download)

$5.99

Van Historie naar Ons Verhaal neemt de lezer mee door de lagen van de huidige (vervalste) historie, geschreven en herschreven door de machthebbers, om onze verborgen geschiedenis te onthullen voor iedereen die bereid is de werkelijkheid te accepteren. Thomas Williams onthult wat lang verzwegen is om te openbaren wat achter de schijn en bedrog verborgen ligt. Deel 1 in de serie begint vele duizenden jaren geleden in de vroegere landen van de Rus, waar sterrenpoorten en interplanetaire reizen heel gewoon waren – tot de oorlogen begonnen.

Category:

"We weten dat ons desinformatie programma compleet is als alles wat het Amerikaanse publiek gelooft vals is." -William Casey, directeur van de CIA (1981)

In feite is alles wat ons geleerd wordt al veel langer een leugen dan de paar decennia sinds William Casey deze woorden sprak. Ook is dit misdadige bedrog niet beperkt gebleven tot Amerika.

We zijn in het duister gehouden, niet alleen door regeringen en hun instanties, maar ook door onze scholen, onze religieuze instellingen, alle vormen van media, en de bedrijven die hun rijkdom (waarvan een groot deel op een oneerlijk manier verdiend is) hebben gebruikt om al het bovenstaande te controleren en zo de mensen op deze planeet te overheersen.

Maar er zijn er altijd geweest die de kennis hebben bewaard en doorgegeven, mondeling of schriftelijk. En die kennis komt eindelijk aan het licht.

In de afgelopen jaren heeft Thomas Williams informatie uit vele bronnen verzameld en de waarheid verspreid - ondanks tegenstand en spot - en deze serie boeken onthult die verborgen geschiedenis voor iedereen die bereid is de werkelijkheid te aanvaarden.

Durft u te ontdekken wat de waarheid is, wat er achter de schijn en bedrog verborgen ligt?

Deel 1 vertelt ons verhaal van vele duizenden jaren geleden in de oorspronkelijke landen van de Rus waar sterrenpoorten en interplanetair reizen heel gewoon waren... tot de oorlogen begonnen.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

THI Show